Hambad täiuslikult puhtaks – millega?

19.10.2021

Hambahari ei ulata puhastama hammaste vahesid, sealt tuleb hambakatu eemaldamiseks kasutada abivahendeid: hamba­niit, hambatikk või hambavahehari.

HAMBANIIT on oluline ja lahutamatu vahend igasuguse suuõõne hügieenilise protseduuri korral. Hammaste koduse hoolduse puhul on ainsaks tõhusaks abivahendiks puhastamaks hammaste kontakt­pindasid ja kahe hamba vahel oleva igeme mõlemaid pooli just hambaniit.

Hammaste vahede puhastamiseks soovitatakse hambaniiti kasutada inimestel, kelle:

  • hambavahesid täidavad terved igemed (papillid);
  • hambad on tihedalt üksteise vastas;
  • hammaste vahel olevad papillid on pikenenud, paistes või hamba küljest lahti.

Vaata erinevaid hambaniite!

Kuidas hambaniiti kasutada?

Hambaniit viiakse ette­vaatlikult edasi-tagasi liigu­tustega hammaste kontakt­pinnast läbi. Puhastatakse kummagi hamba pind kuni igemevao põhjani kolme-nelja hõõruva liigutusega. Nii välditakse niidi pääsemist järsult kontaktpinnast igemesse, kus igemesse võib tekkida haav. Puhastus on tõhusam, kui niit on pingul ja hoitakse hamba ümber nurga all nii, et see haaraks hambakaela võimalikult suurelt pinnalt. Niit sõlmitakse kas aasaks või keera­takse sõrmeotsade ümber. Lihtsam viis on kasutada spetsiaalset hambaniidi hoidjat.

 

 

 

 

 

HAMBATIKUD

Hambatikud sobivad suuremate hammastevahede puhasta­miseks katust. Igapäevaseks kasutamiseks olev hambatikk on läbilõikes kolmnurkne. Kasutuselolevad ümmargused, terava otsaga tikud on mõeldud toidujäänuste eemal­damiseks üksikutest hambavahedest. Kolmekandilised hambatikud võivad olla kas pehmest puidust või elastsest plastmassist. Puidust tikk muutub pehmemaks, kui seda eelnevalt süljes niisutada.

Tikuga puhastades toeta kämmal lõualuu vastu. Tikk on õigesti hammaste vahel, kui tiku läbilõikes kolmnurga kand jääb igeme poole ja terav külg läheb hammaste vahele. Tikku liigutatakse hammaste vahel edasi-tagasi 4–5 korda nii, et tikku vahepeal hammaste vahest täielikult ei eemaldata. Ka tikuga suureneb puhastusefekt, kui lisaks paarile edasi–tagasi liigutusele muudame tiku liikumise nurga poolviltuseks, et see haaraks hambakaela võima­likult palju ka hamba keele- ja põse­poolsest küljest.

Vaata erinevaid hambatikke!

 

HAMBAVAHEHARI

Suurte hambavahede puhastami­seks on parim väikest pudeliharja meenu­tav hambavahehari. Selle kasutamine on sama lihtne nagu tikugi. Hambavahe­harjaga puhas­tades toeta käm­mal lõualuu vastu. Vahehari on õigesti hammaste vahel, kui tunned teiselt poolt keelega harja otsa. Harja liigutatakse hammaste vahel edasi-tagasi 4–5 korda nii, et hamba­vaheharja vahepeal hammaste ­vahest täielikult ei eemaldata.

Hambavaheharjad e-poes!

Õpetage kodudes ka enda lapsed õigesti hambaid puhastama!

Kui hambavahesid ei ole varem eelmainitud abivahenditega puhastatud, võivad igemed nende kasutuselevõtmise esimestel päevadel veritseda. Igemepõletik taandub suuhügieeni paranedes.

Autor: Terje Altosaar, suuhügienist